Hier volgt binnenkort een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van Lifestyle Organizing.